Tilbudsværktøj
Sol og Strand prisudregning
Indtast adresse på sommerhuset eks. ”Sommervej 10, 9490”


Denne beregner giver et estimeret overblik over mulige lejeindtægter for dit sommerhus.
Det er dog kun et estimat, og der er altid behov for at vi besøger dit hus, før vi kan give et præcist oplæg på, hvordan dit hus kan udlejes. Det er gratis og uforpligtende at få et oplæg fra os, og vi er altid klar til at mødes for en nærmere dialog om muligheder for et godt samarbejde.
1. Indtast dine oplysninger
Her på siden indtaster du sommerhusets postnummer eller hele adressen.
2. Tilpas faciliteter
Tilpas de faciliteter, som hører til dit eget sommerhus. Dette danner baggrund for udregningen af lejeprisen.
3. Se den estimerede udlejning
På baggrund af de indtastede oplysninger, kan du se en estimeret udlejningspris.